Verbs And Tenses

by Jack Sparrow
Xem Link tải cuối bài viết!!!

Cuốn sách “Verbs and Tenses” trình bày một cách chi tiết giúp người học nắm vựng các kiến thức về ngữ pháp, sự hòa hợp giữa các thì và động từ, cách thức sử dụng động từ trong những trường hợp cụ thể.

Tham khảo thêm ngay  Tài liệu toeic cô Mai Phương

Sách liên quan nên xem

Leave a Comment