Tải sách giết con chim nhại – Harper Lee

by Jack Sparrow
Xem Link tải cuối bài viết!!!

Chương 1
Tặng ông Lee và Alice vì Tình yêu và sự trìu mến
Khi sắp mười ba tuổi, anh trai Jem của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi lành lại, nỗi sợ không
bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jem đã dịu bớt, anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình.
Cánh tay trái của anh hơi ngắn hơn cánh tay phải; khi đứng hoặc đi, mu bàn tay anh cứ thẳng góc
với thân mình, ngón cái song song với đùi. Anh hoàn toàn không quan tâm, miễn là anh còn
chuyền và lốp bóng đƣợc.
Sau nhiều năm tháng trôi qua đủ để giúp chúng tôi nhìn lại, đôi khi chúng tôi bàn bạc về những
sự kiện đƣa đẩy đến tai nạn này. Tôi vẫn cho rằng tất cả là do nhà Ewell, nhưng Jem, lớn tôi bốn
tuổi, lại bảo chuyện này đã bắt đầu từ trƣớc đó rất lâu. Anh nói chuyện đó bắt đầu vào mùa hè
khi Dill đến chơi với chúng tôi, lúc Dill lần đầu mớm cho chúng tôi ý tƣởng kéo đƣợc Bob
Radley ra khỏi nhà.

Tôi nói nếu anh muốn có một cái nhìn bao quát về sự việc này, thì thực sự nó bắt đầu với
Andrew Jackson. Nếu tướng Jackson không đẩy người Da đỏ Creek 1 lên thượng nguồn thì
Simon Finch sẽ không bao giờ chèo thuyền đến Alabama, và liệu chúng tôi sẽ ở đâu nếu ông
không làm việc đó? Chúng tôi đã quá lớn không thể dàn xếp một cuộc tranh cãi bằng nắm đấm,
vì vậy chúng tôi hỏi ý kiến bố Atticus. Bố nói cả hai đứa tôi đều đúng.
Là dân miền Nam, một số người trong gia tộc thấy xấu hổ vì chúng tôi chẳng có tổ tiên nào đƣợc
lƣu danh ở phía bên này hoặc bên kia trong trận Hasting 2. Chúng tôi chỉ có mỗi Simon Finch,
một tay bào chế thuốc bẫy thú lấy lông gốc từ Cornwall, ngƣời chỉ để cho thói keo kiệt vƣợt trội
hơn so với lòng mộ đạo của mình. Ở Anh, Simon tức tối trƣớc việc bách hại những người tự
xƣng là tín đồ phái Giám lý dưới tay các đạo hữu cấp tiến hơn của họ và vì Simon cũng nhận
mình là tín đồ Giám Lý nên ông ta tìm đƣờng vƣợt Đại Tây Dương đến Philadelphia, sau đó đến
Jamaica, rồi đến Mobile, và lên đến Saint Stephens. Luôn nghĩ đến những phê phán của John
Wesley 3 về thói lắm lời trong việc mua bán, Simon kiếm tiền bằng việc hành nghề y, nhƣng
trong việc này ông ta không vui vì sợ mình bị cám dỗ phải làm những điều mà ông biết rằng
không vì vinh quang của Chúa, nhƣ việc đeo vàng trên ngƣời và mặc quần áo đắt tiền. Vì thế
Simon, sau khi quên đi châm ngôn của thầy giáo mình về việc sở hữu nô lệ, đã mua ba nô lệ và
với sự trợ giúp của họ ông lập một trang trại trên bờ sông Alabama, cách Saint Stephens khoảng
 
Tham khảo thêm ngay  Đôi lứa xứng đôi

Sách liên quan nên xem

Leave a Comment