SÁCH – THIẾT KẾ THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP (HOÀNG THỊ HIỀN)

by Jack Sparrow
Xem Link tải cuối bài viết!!!

Chương 1: Phân xưởng sản xuất và môi trường không khí trong phân xưởng sản xuất Chương 2: Tổn thất nhiệt, tỏa nhiệt và thu nhiệt Chương 3: Tỏa hơi nước, tỏa khí và hơi độc, tỏa bụi Chương 4: Hút cục bộ Chương 5: Thổi cục bộ Chương 6: Thông gió chung cơ khí và tự nhiên Chương 7: Đường ống dẫn không khí – tính toán khí động và chọn thiết bị thông gió Chương 8: Hệ thống vận chuyển bằng khí ép Chương 9: Đặc điểm và một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng

 
 
 

 

Tham khảo thêm ngay  Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng

Sách liên quan nên xem

Leave a Comment