SÁCH SCAN – CƠ HỌC THỦY KHÍ ỨNG DỤNG (PGS.TS. LƯƠNG NGỌC LỢI)

by Jack Sparrow
Xem Link tải cuối bài viết!!!

Chương 1. Một số tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng Chương 2. Tĩnh học chất lỏng Chương 3. Động học chất lỏng Chương 4. Động lực học chất lỏng Chương 5. Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được Chương 6. Chuyển động một chiều của chất khí Chương 7. Tính toán thuỷ lực đường ống Chương 8. Lực tác động lên vật ngập trong lòng chất lỏng chuyển động Chương 9. Lý thuyết thứ nguyên và tương tự Chương 10. Máy thủy lực và trạm

TẢI PDF
Tham khảo thêm ngay  Giáo trình Kỹ thuật lạnh - Cơ sở và ứng dụng - Trọn bộ (Nguyễn Đức Lợi)

Sách liên quan nên xem

Leave a Comment