Xem Link tải cuối bài viết!!!

Gọi tên phong tục ngày Tết bằng tiếng Anh

 
 

Moon Nguyen

Tham khảo thêm ngay  Học từ vựng khi đến nhà hàng ở Anh và Mỹ

Sách liên quan nên xem

Leave a Comment