Zarathustra Đã Nói Như Thế

by Jack Sparrow
Xem Link tải cuối bài viết!!!

Zarathustra đã nói như thế là tác phẩm chính yếu của Nietzsche. Vừa thơ ca, vừa triết lý, nó ở giữa trung tâm tư tưởng Nietzsche: chính trong Zarathustra đã nói như thế Nietzsche đã tuyên bố và ca tụng Siêu nhân.

Nietzsche: một lưỡi gươm man dại chẻ đôi truyền thống tư tưởng Tây phương. 

Nietzsche: một quả bộc lôi nổ tung xuống đầu tôn giáo, đạo đức, thi ca, tư tưởng, nghệ thuật, triết học, siêu hình học, tâm lý học. 

Tham khảo thêm ngay  Cú Sốc Tương Lai

Sách liên quan nên xem

Leave a Comment