Một Giọt Từ Sự Đọa Đầy

by Jack Sparrow
Xem Link tải cuối bài viết!!!

Xin bạn đọc lưu ý, Nhà xuất bản Tri thức trân trọng giới thiệu cuốn sách Một giọt từ sự đọa đày (Hai mươi hai tiểu luận triết học) [Egy csepp a kárhozatból (22 esszéje)] của Hamvas Béla, do Nguyễn Hồng Nhung tuyển chọn và dịch một cách đầy đủ và mạch lạc.

Chúng tôi tôn trọng, nhưng không nhất thiết đồng tình với quan điểm, cách tiếp cận và lý giải riêng của tác giả về các vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách.

Chúng tôi mong độc giả đọc cuốn sách này như một tài liệu tham khảo với tinh thần phê phán và khai phóng.

Tham khảo thêm ngay  Tôi Là Ai – Và Nếu Vậy Thì Bao Nhiêu?

Sách liên quan nên xem

Leave a Comment