Giáo trình Kỹ thuật lạnh – Cơ sở và ứng dụng – Trọn bộ (Nguyễn Đức Lợi)

by Jack Sparrow
Xem Link tải cuối bài viết!!!
MUA SÁCH TẠI TIKI MUA SÁCH TẠI FAHASA

Cuốn Giáo trình Kỹ thuật Lạnh (Cơ sở và ứng dụng) này nhằm trang bị cho sinh viên ngành Nhiệt Lạnh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật lạnh, đồng thời, giáo trình cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho tất cả mọi đối tượng học tập và nghiên cứu có liên quan đến lạnh và điều hòa không khí. Tiết kiệm năng lượng đang là đề tài nóng bỏng. Lạnh và điều hòa không khí được đặc biệt quan tâm vì tỷ lệ tiêu thụ năng lượng cao trong các tòa nhà. Nhóm tác giả đã bổ sung mục 4.6 để đáp ứng nhu cầu tính phần trăm tiết kiệm năng lượng. Cũng vậy lần tái bản này có một số chu trình thường gặp cũng như một số chu trình với hỗn hợp không đồng sôi để đạt nhiệt độ –50 đến –200oC (chương 5) và tủ lạnh không đóng băng “No Frost” được bổ sung, giúp các bạn học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu về những nhóm ứng dụng này.

NỘI DUNG: Chương 1: Giới thiệu chung
 Chương 2: Môi chất lạnh và chất tải lạnh 
Chương 3: Máy nén lạnh
 Chương 4: Chu trình máy lạnh nén hơi 1 cấp 
Chương 5: Chu trình máy lạnh nén hơi 2 và nhiều cấp 
Chương 6: Thiết bị ngưng tụ 
Chương 7: Thiết bị bay hơi 
Chương 8: Thiết bị tiết lưu 
Chương 9: Các thiết bị phụ 
Chương 10: Tháp giải nhiệt 
Chương 11: Tổ hợp lạnh 
Chương 12: Tự động hóa hệ thống
 Chương 13: Vật liệu kỹ thuật 
Chương 14: Kho lạnh 
Chương 15: Tính toán cân bằng nhiệt 
Chương 16: Các phương pháp làm lạnh và tích trữ lạnh
 Chương 17: Sơ đồ hệ thống lạnh 
Chương 18: Ứng dụng lạnh trong công nghiệp thực phẩm
 Chương 19: Máy kết đông thực phẩm 
Chương 20: Tủ lạnh gia đình 
Chương 21: Máy lạnh thương nghiệp 
Chương 22: Sản xuất và sử dụng nước đá 
Chương 23: Vận tải lạnh 
Chương 24: Bơm nhiệt 
Chương 25: Các ứng dụng khác của kỹ thuật lạnh.
Tham khảo thêm ngay  Tải sách ai rồi cũng chết Atul Gawande

MUA SÁCH TẠI TIKI MUA SÁCH TẠI FAHASA

Sách liên quan nên xem

Leave a Comment